You are here

Een korting van 100 euro op de sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van activiteit

20 Juni 2022

In het kader van de eenmalige taxshift om de koopkracht te verhogen, krijgen sommige beginnende zelfstandigen een korting van 100 euro (geïndexeerd bedrag in 2022) op de sociale bijdragen van hun eerste kwartaal van activiteit.

De korting wordt toegekend aan primostarters. Dat zijn zelfstandigen in hoofdberoep die tijdens de twintig kwartalen voor aanvang of herneming van hun zelfstandige activiteit op geen enkel ogenblik zelfstandige in hoofdberoep of ermee gelijkgesteld waren.

De maatregel geldt voor zelfstandigen die ten vroegste op 1 april 2022 een activiteit als primostarter aanvatten.

Tijdens een overgangsperiode, nodig voor de invoering van die nieuwe maatregel, wordt ernaar gestreefd om de korting voor het tweede of derde kwartaal van 2022 uiterlijk op 30 september 2022 toe te kennen.