You are here

Simuleer de invloed van een job als zelfstandige op je pensioenbedrag op mypension.be

18 May 2022

Je overweegt om zelfstandige te worden, maar wil goed geïnformeerd opstarten? Voortaan kan je op mypension.be de impact van een job als zelfstandige (in hoofdberoep) op je pensioenbedrag simuleren.

Het was al mogelijk om op mypension.be de impact van een nieuwe job als werknemer op je pensioenbedrag te berekenen. Voortaan zal dit ook mogelijk zijn voor een nieuwe job als zelfstandige in hoofdberoep.

Welke nieuwe simulaties vind je voortaan ook op mypension.be?

  • Starten als zelfstandige in hoofdberoep (en stoppen met je huidige activiteit);
  • Overstappen van zelfstandige in bijberoep naar zelfstandige in hoofdberoep (en stoppen met je niet-zelfstandige activiteit);
  • Spelen met je inkomsten (meer of minder) als zelfstandige in hoofdberoep.

Om de impact van deze simulaties op je pensioenbedrag te meten, heb je enkel een inschatting van je toekomstige netto beroepsinkomsten en een ingangsdatum nodig.

Elke simulatie op mypension.be toont je telkens de impact van je gewijzigde loopbaankeuze vanaf de ingangsdatum tot aan je vroegste en wettelijke pensioendatum. Een simulatie van een combinatie van verschillende parallelle beroepsactiviteiten (gemengde loopbaan) is nog niet mogelijk, maar zal op termijn ook mogelijk zijn. De simulaties houden geen rekening met eventuele extra inkomsten als werknemer of ambtenaar in bijberoep of eventuele sociale uitkeringen. 

Mypension.be is een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, het RSVZ en Sigedis.

> Simuleer de invloed van een job als zelfstandige op je pensioenbedrag
> Lees het persbericht

Heb je een vraag over mypension.be of wil je meer weten over jouw pensioen? Bel dan gratis naar 1765 (of betalend vanuit het buitenland op +32 78 15 1765).